Disclaimer

Algemeen
De inhoud van deze website heeft enkel als doel informatie te verschaffen over de activiteiten van de Stichting RAF Monument Nieuw Dordrecht en het verhaal in woord en beeld te vertellen van de moedige mannen die hebben gevochten voor onze vrijheid. De stichting staat niet garant voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie zoals deze is gepubliceerd en is op generlei wijze aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van het gebruik van informatie die op deze website of gelinkte websites wordt aangeboden.

Copyright
Tenzij anders vermeld is en blijft de copyright op het materiaal, gebruikt op deze website, eigendom van de Stichting RAF Monument Nieuw Dordrecht. Toegang tot dit materiaal houdt geen licensie in tot reproductie en/of distrubutie van deze informatie en U hebt geen toestemming zulks te doen zonder voorafgaande toestemming van de Stichting RAF Monument Nieuw Dordrecht.

Van veel historisch materiaal is de copyright niet altijd even duidelijk. Wij realiseren ons dat sommige foto’s die op deze site zijn gebruikt vallen onder de copyright van anderen. Waar mogelijk, zijn foto’s voorzien van de bron. Wij zullen ieder item van de site verwijderen als hiertoe wordt verzocht door de rechtmatige eigenaar. Geen van onze activiteiten berust op commerciële grondslag.