Herdenking Nieuw Dordrecht

Het verloop van de herdenking op 4 mei

Iedereen is welkom tijdens de herdenking op 4 mei.

‘s Middags vanaf 15.00 uur draagt het comité samen met vier vrijwilligers en het kostersechtpaar van de Hervormde Kerk zorg voor de laatste voorbereidingen voor de herdenking. Deze werkzaamheden beslaan voornamelijk het gereedmaken van het jeugdgebouw “De Rank”, waar na de herdenking een kop koffie wordt geserveerd en het voorbereiden van een broodmaaltijd voor de gasten die van ver komen. De begraafplaats is in de dagen voor de 4e mei door de gemeentewerkers perfect in orde gemaakt.

Tussen 17.00 uur en 18.00 uur ontvangen wij de gasten die van ver komen, veelal onze vrienden van de British Legion uit Herford en Hameln en familieleden van de Britse bemanningsleden.

Vanaf 19.00 uur wordt de bloemlegging voorbereid samen met de schoolkinderen van de adoptieschool “De Dordtse Til”, die de bloemstukken in de stoet van de Stille Omgang naar de begraafplaats dragen. Intussen nemen de Nederlandse soldaten van de Nationale Reserve evenals de leden van het plaatselijke muziekkorps “De Volharding” hun plaatsen op de begraafplaats in. Daar zijn ook de vlaggen van Nederland en Engeland halfstok gehangen.

Twaalf minuten voor 20.00 uur vertrekt iedereen in een stille tocht onder klokgelui van “De Rank” naar de begraafplaats.

Wij leggen bij deze graag de nadruk op STILLE tocht en hechten eraan dat deze uit respect voor alle slachtoffers uit de voorbije oorlogen en conflicten ook echt in STILTE wordt afgelegd. Na de plechtigheid bieden we ruim voldoende gelegenheid om wederwaardigheden uit te wisselen.

Ongeveer twee minuten voor 20.00 uur komt men op de begraafplaats aan en stelt men zich op voor de Gedenksteen.

Om klokslag 20.00 uur begint de ceremonie met twee volle minuten stilte.

 • Hierna volgt The Last Post, gespeeld door één van de leden van het muziekkorps De Volharding.
 • Het gedicht “For The Fallen” wordt voorgedragen door een lid van de British Legion.
 • Het Wilhelmus en God Save The Queen worden gespeeld door De Volharding.
 • Gedichten worden voorgelezen door schoolkinderen van “De Dordtse Til”.

Na deze ceremoniële punten volgt de krans- en bloemlegging in ondergenoemde volgorde:

 • Aanwezige familieleden
 • Indien aanwezig, militairen van de Britse Ambassade
 • De Royal British Legion
 • Leden van het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Emmen
 • De Bond van Wapenbroeders
 • De Israelische Gemeente
 • De Stichting RAF Monument Nieuw-Dordrecht
 • Kinderen van de adoptieschool “De Dordtse Til”
 • De oud-inwoners van Nieuw-Dordrecht
 • De peuterspeelzaal van Nieuw-Dordrecht
 • De Raad van de gemeente Emmen (de politieke partijen)
 • De Stichting Sociaal Cultureel Werk
 • Het Plaatselijk Belang van Nieuw Dordrecht
 • De Protestantse Kerk
 • De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap uit Klazienaveen

Na de krans- en bloemenlegging kunnen alle aanwezigen deelnemen aan een defilé langs de graven.

Tot slot wordt een ieder uitgenodigd onder genot van een kop koffie met koek in jeugdgebouw “De Rank” met elkaar van gedachten te wisselen. Voor de frequente bezoeker is dit vaak de mogelijkheid om oude bekenden te ontmoeten uit binnen- en buitenland.

Hartelijk dank voor uw deelname en/of medewerking aan de 4e mei Herdenking.

De 4e mei tijdens een lustrumjaar (iedere vijf jaar)

Ieder lustrumjaar worden de Britse nabestaanden uitgenodigd voor een uitgebreider programma dan andere jaren.
Op de 4e mei betekent dit de toevoeging aan het programma van een speciale kerkdienst, die wordt gehouden van 18.45 uur tot 19.30 uur.

 

 

 

De 5e mei tijdens een lustrumjaar (iedere vijf jaar)

Speciaal voor de Britse gasten, vrijwilligers, gastgezinnen en eventuele genodigden wordt een programma georganiseerd.
Voorgaande jaren hebben we dit gedaan in de vorm van feestavonden, in de luxe positie dat we konden rekenen op een grote, gevariëerde groep mensen.
In 2010 was de groep echter van een dusdanige grootte dat we in plaats hiervan de crashsites hebben bezocht volgens de route die elders op deze site staat vermeld.
Onafhankelijk van het programma wordt de gasten in ieder geval een diner aangeboden.