De Gedenksteen

Ons monument is vervaardigd van een deel van een zgn. zwerfsteen. Een zwerfsteen (ook wel erratisch blok genoemd) is een steen of kei die door het landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, is meegevoerd. Ze worden ook wel zwerfkeien of veldkeien genoemd.

Kleine exemplaren noemt men kinderkopjes, terwijl ze in Drenthe in het algemeen flint worden genoemd.

Op het front van het monument zijn een in koper uitgevoerde tekst en RAF vliegerswing aangebracht. De tekst luid in zowel Nederlands als Engels "Ter gedachtenis aan hen die vielen voor onze vrijheid".