Adoptieschool

Onze stichting onderhoudt een warm en actief contact met onze adoptieschool, OBS “De Dordtse Til”. Op deze pagina’s geven de school en wij graag een indruk van hoe de kinderen onze activiteiten en verhalen ervaren.

Reacties van Kinderen

Ieder jaar bezoeken leden van ons bestuur de hoogste klassen van OBS "De Dordtse Til" om de kinderen te vertellen over de dodenherdenking en het verhaal achter de graven op onze begraafplaats. Hieronder vindt u reacties van kinderen naar aanleiding van deze bezoeken.

2011, 14 april, Groep 6

Bert Bosman Bert Bosman was bij ons in de klas. Hij vertelde over de 2e wereldoorlog. En ook over de 1e wereldoorlog. Een klein stukje maar over de 1e wereldoorlog. Dat was heel interessant vond ik. We hebben allemaal een blaadje gekregen. Daar stond op hoe het ontstaan is en hoe het ging en zo.
Van Justin

Hallo Allemaal, Laatst kwam meneer bosman wat vertellen over de 2e wereldoorlog. Dat was heel interessant. Man dat was een nare tijd, vooral voor de joden. Ik had medelijden met hen. Maar verder was het een leuke les. "Dit mag nooit meer gebeuren, en dat moeten jullie doorvertellen." zei meneer bosman op het laatst. Maar ik vertel dit aan jullie. Maar jullie moeten het ook doorvertellen. Aan iedereen.
Groetjes Olaf

Meneer Bosman was in onze klas. Hij vertelde allemaal dingen over de 2e wereldoorlog veel dingen wist ik nog niet bijvoorbeeld dat de meester van de school die eerst op de ijsbaan stond onderduikers in huis had. ik heb gehoord dat er een jood dood is gegaan ze hebben hem in een kruiwagen naar het oranje kanaal gebracht daar is hij in het kanaal gegooid. Meneer Bosman heeft nog veel meer dingen verteld hij zij dat hij nog een keer zal komen en over de gaskampen ging vertellen. Dat is mijn verhaal over Meneer Bosman.
Van Sander van Ommen

Meneer Bosman was bij ons in de klas. Hij vertelde veel over de 2e wereld oorlog Dat hier veel vliegtuigen zijn neer geschoten zijn Door de Duitsers. En ook meester van Gelder Hield joden in huis maar toen ging er een dood Die werd toen s avonds met stenen In de sloot Is gegooid. Toen vertelde hij over de norit dat is Gebombardeerd omdat de Engelsen dachten dat het al Duitsland was. Toen zij hij dat wij Ook mee mochten doen met de stille tocht
Doei door Tom de Vos