Home      Contact      Disclaimer

Kinderen uit de lagere klassen van OBS "De Dordtse Til" maken ieder jaar rond de 4e mei tekeningen van hun beleving van de verhalen over de Tweede Wereldoorlog.

2012

2011