Home      Contact      Disclaimer

Wilhelmus

Het Wilhelmus

Aangezien het Nederlandse, reeds uit de 16e eeuw stammende en daarmee oudste, volkslied ter wereld maar liefst 15 coupletten bestrijkt, beperken we het zingen doorgaans tot het eerste couplet, in sommige gevallen gevolgd door het zesde.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Download “Het Wilhelmus” als mp3